Partners

CONNECTION

Connection betekent verbinding.
Je bent verbonden met iets of iemand.

COMMUNITY

Community betekent gemeenschap, gemeente. Je hebt samen een doel,
of je hebt iets gemeen met elkaar.

COMMITMENT

Commitment betekent inzet,
of toewijding.

Deze drie woorden laten zien waar we als bestuur voor staan
richting Patrick en Jennieke, hun prachtige kinderen en hun belangrijke en waardevolle werk

Vele mensen steunen Stichting Kapande en daar zijn we ongelooflijk dankbaar voor. Realiseer je dat je eigenlijk niet zozeer de stichting steunt, maar daadwerkelijk meewerkt aan het bestrijden van extreme armoede! Patrick en Jennieke werken hard om het mogelijk te maken dat mensen (beroeps) onderwijs kunnen volgen, ze creëren werk en banen in verschillende projecten en werken samen met de mensen aan karaktervorming en persoonlijke ontwikkeling. Bovenal verspreiden zij de liefde van de Here Jezus. Hij is onmisbaar in hun leven en steeds opnieuw heel zichtbaar door hen heen. Hiervoor is, naast jullie gebed en belangstelling, ook structureel geld nodig.

Hoe kun je helpen?
Door een grote toezegging op de investeringsbegroting van het nieuwe project in regio Kavango, is de bouw van het trainingscentrum en de bouw van verschillende tuinen en kippenschuren reeds begonnen. 

Hulp is echter nog steeds hard nodig, specifiek voor de uitvoering van de trainingen op de modelboerderij en binnen de diverse (nieuwe) agrarische projecten. Wil je als privépersoon of als bedrijf van harte je medemens ondersteunen om extreme armoede te ontstijgen, in dit geval in Namibië?

Dat kan via onze kleine stichting met een grote missie; Stichting Kapande Namibië.  
We willen jullie vragen om, als je dat nog niet doet, eens na te denken over jouw mogelijkheden om stichting Kapande maandelijks financieel te ondersteunen. Wij zijn een ANBI, dus je kunt je periodieke giften zelfs helemaal aftrekken van de belasting. Dit in tegenstelling tot een gewone gift, daarvoor geldt een drempelbedrag. In ruil daarvoor krijg jij een enorme zegen: je werkt actief mee aan het bestrijden van extreme armoede door het werk van Patrick en Jennieke heen. Je helpt een bijna oneindige cyclus van minderwaardigheid, zorgen, angst voor de toekomst doorbreken. Je deelt liefde uit.

We hebben partners nodig die financieel (en mentaal) mee willen werken en die impact mede mogelijk willen maken!

Neem voor meer informatie contact op, we helpen je graag!

Contactformulier