Wat we doen

Stichting Kapande Namibië geeft trainingen en creëert agrarische werkgelegenheidsprojecten op de volgende vier gebieden:  

  • Groente 
  • Gevogelte  
  • Kleinvee 
  • Vis  

In 2023 zullen 120 families aan de bovenstaande projecten deelnemen en hierdoor een inkomen gaan verdienen.
Elke familie krijgt training en werk in één van de bovenstaande gebieden.
 
Zo zullen 40 families getraind worden in het opbouwen en onderhouden van een groentetuin, 40 families krijgen kippen en kunnen geld verdienen door het verkopen van eieren, 40 anderen krijgen geiten en kunnen daar hun bedrijf van maken en weer
40 anderen zal geleerd worden hoe vis te telen in visvijvers.
  

Strategie: Training –> Werkprojecten –> Coöperatief ondernemen  
Voor het werk van Stichting Kapande is het gunstig om te werken met groepen mensen in de vorm van coöperaties, zodat het investeringsbedrag per individu minimaal is door gezamenlijk gebruik van materialen, land enzovoort. Ook kan men elkaar helpen met kennis en vaardigheden voor een gezamenlijk doel.  Daarnaast kunnen hierdoor producten op grotere schaal geproduceerd worden, waardoor grotere verkoopmarkten bereikt kunnen worden. 

Gemeenschapsontwikkeling en uitbreiding 
Het uiteindelijke doel van verschillende vaardigheden leren aan families is dat er een kleine economie gaat ontstaan, waar men van elkaar gaat kopen/aan elkaar gaat verkopen. Meerdere producten worden in eigen dorp geproduceerd en men zal minder afhankelijk zijn van buitenaf. 

Ook zal worden gestimuleerd dat het geleerde overgedragen wordt aan anderen, zodat coöperaties groter kunnen worden en er steeds meer kleine bedrijven zullen ontstaan. 

Preventie programma’s  
Deze programma’s zijn heel belangrijk in het werk dat de Stichting doet. Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ werkt zij op een nabijgelegen school met ruim 1000 leerlingen. Het doel van het programma is om jongeren voorlichting en mentoring te geven over onderwerpen als drugs, alcohol, seks, relaties, tienerzwangerschappen en verschillende andere relevante thema’s.

Stichting Kapande wil jonge mensen helpen richting te geven aan hun leven en hen te motiveren de juiste keuzes te maken om hun persoonlijke doelen te bereiken.

Samenwerking tussen Stichting Kapande Namibië en Stichting Pharus
Wij geloven dat onze stichtingen hetzelfde uitgangspunt hebben: een Licht te zijn in deze wereld, samen de handen en voeten van God te zijn en Jezus’ Liefde uit te delen.

Er is geen beter uitgangspunt voor onze activiteiten en missie dan de wetenschap een geliefd kind te zijn van God en Zijn licht te mogen verspreiden in deze wereld, waarin nog zo ontzettend veel mensen met onrecht en ongelijkheid te maken hebben.
Het is bijzonder voor ons dat we in Stichting Pharus een stichting hebben gevonden, die juist heel persoonlijk betrokken wil zijn bij het werk dat zij ondersteunen, in dit geval bij de opzet en realisatie van het trainingscentrum en de werkprojecten zoals hiervoor beschreven.